You are currently viewing Czym jest oprogramowanie CNC?

Czym jest oprogramowanie CNC?

Programowanie CNC jest jedną z najprostszych metod wprowadzania informacji do komputera. Wszystko odbywa się bowiem na osiach współrzędnych X, Y oraz Z. Zadaniem operatora maszyny jest wprowadzenie danych zgodnie z zamówieniem klienta. Parametry, takie jak średnica otworu, głębokość cięcia czy też rodzaj użytego narzędzia są ustawiane przy pomocy odpowiednich opcji lub poleceń. Pozwala to na wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych operacji z niezwykłą dokładnością oraz precyzją.

Duży potencjał oprogramowania CNC

Programowanie CNC jest używane w wielu branżach, jak na przykład w stolarstwie, motoryzacji, przemyśle, czy też hutnictwie. Jego ogromną zaletą jest prostota obsługi oraz intuicyjność w podejmowaniu różnego rodzaju zadań. Programy CNC są wykorzystywane między innymi do produkcji drzwi, frontów, schodów czy też stoisk targowych. Oprogramowanie to składa się z kilku podstawowych sektorów, a są nimi: sekwencja startowa, wskazanie wybranego narzędzia, charakterystyka drogi narzędzia (na podstawie współrzędnych) oraz sekwencja końcowa.

Nowoczesne oprogramowanie CNC

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie maszyn sterowanych numerycznie to przede wszystkim gwarancja wygody użytkowania, a także możliwość szybkiego przesyłania danych na urządzenia przenośne. Tego typu systemy są idealne do zastosowania nie tylko przy produkcji masowej, ale także przy indywidualnej. Tu bardzo ważną rolę odgrywa szybkość intuicyjność oraz wszechstronność oprogramowania.

Niebywałą zaletą oprogramowania CNC jest możliwość skontrolowania wszystkich przeprowadzanych procesów jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Specjalne systemy, jak PYTHA czy też COBUS posiadają opcję zasymulowania wszystkich podejmowanych czynności, co sprawia, że różnego rodzaju poprawki i usprawnienia mogą zostać wprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem właściwej pracy maszyny. Wyposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia sterowane numerycznie to gwarancja wzrostu wydajności oraz dokładności wszystkich podejmowanych działań.