Integracje

Integracje

Poniżej znajdują się wybrane programy lub moduły, które pasują do filtra Integracje. Ideą takiego rozwiązania jest połączenie ze sobą kilku różnych systemów, które mają razem współpracować. Taka współpraca może polegać na przykład na imporcie przez program COBUS:

 • plików dxf z zewnętrznych programów CAD (podzielonych na warstwy lub nie),
 • plików csv, xml czy xls z zewnętrznych systemów ERP.
W wielu przypadkach zintegrowanie systemów z COBUS NCAD może działać zupełnie bez obsługi. Cobus ma możliwość samoczynnego uruchamiania poprzez monitorowanie katalogu zleceń. Gdy do katalogu wejdzie nowy plik ze zleceniem, program uruchomi się i:
 • zaimportuje odpowiednie pliki,
 • wygeneruje programy CNC na odpowiednie maszyny,
 • prześle je do odpowiednich miejsc (maszyn),
 • oznaczy zlecenie jako wykonane,
 • ponownie wejdzie w stan oczekiwania.

Wyszukaj program:

Po branży:

Po materiale:

 • Drewno lite
 • Płyta wiórowa
 • Płyta laminowana
 • Płyta MDF

temp - niewidoczny