COBUS Nesting - automatyczne rozmieszczanie elementów na płycie

Program do Nestingu

Aby prowadzone w zakładzie produkcyjnym działania były realizowane w sposób profesjonalny, wydajny oraz możliwie najbardziej ekonomiczny konieczne jest zastosowanie nowoczesnych programów informatycznych. Ich przykładem jest między innymi oprogramowanie COBUS Nesting. Jest ono wykorzystywane przede wszystkim w branży stolarskiej i stanowi uzupełnienie dla stosowanych w zakładzie maszyn sterowanych numerycznie (CNC). Posiada wiele rozbudowanych funkcji, które pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas produkcji, ale również znacząco zredukować ilość wydawanych pieniędzy na materiał.

COBUS Nesting – zastosowanie

Wykorzystanie oprogramowania COBUS Nesting powoduje, że system w sposób automatyczny rozmieści poszczególne elementy na płycie w taki sposób, aby ilość generowanych odpadów była jak najmniejsza. System pozwala na użycie różnych strategii obróbki – dojazdów, odjazdów, optymalizacji narzędzi czy też opracowanie kolejności frezowania elementów.

Aby jakiekolwiek oprogramowanie odznaczało się funkcjonalnością, powinno być możliwe najprostsze w obsłudze. Spowoduje to, że system będzie mógł być eksploatowany przez każdego pracownika (zarówno z tym większym, jak i nieco mniejszym stażem). COBUS Nesting charakteryzuje się bardzo przejrzystym interfejsem, menu w języku polskim oraz możliwością stworzenia symulacji pracy w technologii 3D. Pozwoli to na oszacowanie czasu wykonania konkretnej serii produkcyjnej oraz sprawdzenie obróbki bez konieczności uruchamiania maszyny.

Bardzo dużą zaletą programu COBUS Nesting jest jego kompatybilność oraz uniwersalność. Oprogramowanie współpracuje ze wszystkimi najczęściej spotykanymi modelami maszyn, takimi jak HOMAG, BUSELLATO, SERON, REICHENBACHER czy też INFOTEC. Każda z osób może więc wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla swoich potrzeb. System umożliwia obliczenie niezbędnej ilości surowca, obliczenie generowanych odpadów, automatyczne drukowanie etykiet, a także opracowanie strategii cięcia po “wspólnej linii”. Wszystko to sprawia, że oprogramowanie charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością.