Tajemnice oprogramowania CAD/CAM do maszyn CNC

Tajemnice oprogramowania CAD/CAM do maszyn CNC

Procesy, które wspiera oprogramowanie CAD/CAM w Twojej firmie

CAD/CAM jako technologia dotyczy dwóch głównych aspektów produkcji i wytwarzania na maszynach CNC.

Produkcja

Pierwszym z nich jest proces, w którym projektant CAD zamienia pomysł w rysunek, który można wykorzystać do opracowania i stworzenia elementu materialnego.

Projektowanie

Drugi to proces programowania CAM, polegający na przekształceniu prostego kawałka materiału w gotową część za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

Optymalizacja

Dochodzi jeszcze aspekt optymalizacji całego procesu. Wymaga to dużej wiedzy i zastosowania tej wiedzy w procesie, nie tylko w celu zwiększenia produktywności maszyn CNC, ale także w celu wyeliminowania kosztownych błędów, skorzystania z nowszych metod cięcia, które zmniejszają nakład pracy, czasy cykli, zapewniają szybszy wynik końcowy.

Oprogramowanie CAD/CAM ostatecznie zajmuje się praktycznie całym procesem produkcji i automatyzuje każdy jego etap. Nauka programowania maszyn CNC integruje rozwiązania wycinania ścieżek narzędzi i dokładne procedury ich wykorzystania w sposób zautomatyzowany.

Korzyści jakie daje oprogramowanie CAD/CAM programiście i technikowi

CNC Software Polska oferuje oprogramowanie obsługujące 2, 3, 4, a nawet 5 osi.

Prosty wybór operacji

Programy z rodziny Cobus ConCept i Pytha Lab dają możliwość programiście prostego wyboru operacji i łączenia ich w jednym miejscu. Każda operacja jest w pełni konfigurowalna. Obejmuje m.in. narzędzia, które będą używane, wejścia i wyjścia dla narzędzia skrawającego, obliczenia prędkości i posuwu, wzorce obróbki.

Automatyczny dobór parametrów

Nasze systemy CAD/CAM dostarczają wiedzę użytkownikowi końcowemu poprzez automatyczne dopasowanie określonych prędkości i szybkości posuwu. Często automatyczne parametry będą „podręcznikiem” tego, co proponują producenci narzędzi do obróbki lub cięcia CNC.

Modyfikacja parametrów

Niektóre programy CAD/CAM pozwalają użytkownikowi końcowemu lub programiście na dostosowanie lub modyfikację parametrów, które zapewnia oprogramowanie, w celu większej elastyczności procesu.

Automatyczne generowanie G-Kodu i karty pracy

Oprogramowanie CAD/CAM zapewnia również automatyczny sposób szybkiego generowania g-kodu, dzięki czemu operator może wydajnie wykonać swoje zadania.

Automatycznie generowana jest również karta pracy, zawierająca szacowany czas cyklu programu w oparciu o maszynę, używane ścieżki narzędzia, prędkości i posuwy. Jest to pomocne w wielu różnych obszarach, np. do wyceny zadania przed rozpoczęciem obróbki.

Sprawdzenie błędów w trakcie symulacji

Programy CAD/CAM pozwalają również operatorowi na wizualną kontrolę sekwencji cięcia poprzez symulację obróbki.

Symulacja jest po prostu wizualną pomocą, która daje pewność operatorowi lub programiście, że nie będzie żadnych błędów, złych ścieżek lub niepoprawnych danych wprowadzonych przez użytkownika. Dzięki temu, nie marnujemy materiału lub części, ponieważ coś poszło nie tak.

Intuicyjne programowanie maszyn CNC

Technologia CAD/CAM upraszcza wreszcie proces programowania maszyn CNC i zapewnia bazę wiedzy dla użytkownika. Programista może zasadniczo dostosować postprocesor do używanych maszyn, a doświadczeni użytkownicy CAM mogą modyfikować postprocesor zgodnie z własnymi potrzebami.