COBUS - Domy

COBUS Domy

Wszechstronny program dla producentów konstrukcji drewnianych

COBUS Domy to kolejny program CAD/CAM w naszej ofercie od niemieckiego producenta. Jest wyposażony w szereg nowatorskich funkcji przydatnych szczególnie przy produkcji prefabrykowanych domów z gotowych elementów oraz innych konstrukcji drewnianych.

Interfejs do importu plików BTLx został opracowany specjalnie dla branży budownictwa drewnianego. Upraszcza korzystanie z maszyn CNC i automatyzuje wszystkie procesy, zwiększając tym samym produktywność. Format BTLx jest formatem danych niezależnym od maszyny, dzięki czemu wszystkie dane mogą być eksportowane z systemów CAD 3D.

Dane w formacie BTLx są wczytywane przez program importujący i zapisywane w formacie FMC właściwym dla COBUS NCAD. Strategie obróbcze niezależne od maszyny są wyprowadzane z geometrii i informacji o produkcji. Proces ten umożliwia automatyczne tworzenie programów indywidualnych i nestingowych dla produkcji.

Elementy interfejsu BTLx:

· Wiercenia
· Powiązania wierceń
· Kieszenie
· Wycięcia
· Piłowania
· Rowek poziomy
· Felc
· Frezowanie konturowe
· Frezowanie z krzywą prowadzącą
· Cięcia mieszane (piła + frez)
· Obróbka dostosowana do potrzeb użytkownika (fasada: wiercenie z podcięciem)

Zalety interfejsu BTLx:

· Niezależne od maszyny odczytywanie rysunku CAD w COBUS NCAD
· Zunifikowane ustawienia optymalizacyjne i nastawcze dla każdego producenta maszyn
· Postprocesory dla wszystkich typów maszyn
· Automatyczne rozpoznawanie obróbki
· Definiowanie strategii obróbki specyficznych dla klienta
· Rozdzielanie zespołów i filtrowanie elementów istotnych dla CNC
· Wsparcie inteligentnych strategii obróbki
· Konfiguracja przyporządkowania narzędzi w zależności od maszyny
· Wiercenie, piłowanie, frezowanie pod dowolnym kątem
· Symulacja 3D z kalkulacją czasu, aby zredukować bezproduktywne przebiegi testowe na maszynie
· Rozwiązanie branżowe szczególnie dla budownictwa z elementów drewnianych i producentów domów prefabrykowanych
· Odczyt wszystkich informacji o komponentach z pliku BTLx (numer elementu, projekt klienta)
· Obróbka 5-osiowa

COBUS Nesting pozwala na import plików w wielu formatach: FMC, DXF, CSV, BTLX, WUP, SQL, MPR. Poszczególne elementy mogą być dodawane w dowolnej ilości z plików CSV lub baz danych.

Elementy parametryczne

Możesz wygodnie importować często powtarzające się, zmienne poszczególnych elementów z pliku CSV lub tabeli bazy danych. Bazowy projekt parametryczny jest automatycznie wypełniany odpowiednimi wartościami z Państwa tabeli.

DXF-Deluxe

Dla plików DXF, które zostały utworzone z różnymi warstwami, może nastąpić automatyczne

przypisanie obróbki i narzędzi.

Intuicyjny interfejs

Obsługa jest bardzo intuicyjna dzięki ustrukturyzowanym interfejsowi. Wszystkie funkcje są łatwe do rozpoznania za pomocą ikon lub pozycji menu. Smukła i przejrzysta konstrukcja umożliwia wydajną pracę. We wszystkich obszarach funkcjonalnych stosowana jest jednolita struktura.

Frezowanie

Klasyczny nesting. Wszystkie elementy są frezowane pojedynczo jeden po drugim. Frezowanie może odbywać się na kilka przejść.

Połączone frezowanie i piłowanie

Wewnętrzne narożniki i małe wycięcia są frezowane, długie proste kontury są piłowane. Zwłaszcza w przypadku dużych elementów, korzystasz z większych prędkości posuwu. Zsuwanie się paneli jest zminimalizowane przez nacisk na cięcie w kierunku panelu odcinanego.

Cięcie po wspólnej linii

Poprzez wspólną obróbkę zewnętrznych krawędzi dwóch elementów oszczędza się czas i materiał.

Strategie frezowania

Strategie frezowania

Pozostać w materiale

Obróbka poszczególnych części odbywa się przy jak najmniejszej ilości wejść i wyjść, co również tutaj oszczędza czas obróbki.

Mostki

Aby zapobiec zsuwaniu się małych elementów, są one połączone z resztą surowego panelu za pomocą mostków.

Cięcie piłą

Elementy są wycinane tylko za pomocą piły i dopuszczalne są uszkodzenia elementów.

Kontury zakłóceń

Ponieważ istnieją operacje obróbki, które wykraczają poza zewnętrzny kontur pojedynczej części, ważne jest, aby uwzględnić kolidujące kontury podczas nestingu. Istotne jest, że wykrywany jest tylko rzeczywisty obszar, a nie powiększany jest cały element.

Element w elemencie

Wolna przestrzeń w obrębie pojedynczej części, która powstaje np. w wyniku wycięcia środka, oferuje cenne miejsce, które może być wykorzystane przez mniejsze pojedyncze elementy. Ani kształt wycięć, ani kształt poszczególnych części w nich umieszczonych nie odgrywa tu roli.

Rozdrabnianie małych reszt

Małe pozostałości często nie mogą być przytrzymane przez próżnię i stają się w ten sposób niebezpiecznym pociskiem. Dlatego, aby chronić pracowników i instalację odciągową, zależy zapobiegawczo oszczędzać niewielkie pozostałości.

Wejścia i wyjścia

Masz możliwość wyboru spośród wielu wejść i wyjść. Jeśli wbrew oczekiwaniom nie znajdzie się ten właściwy, masz możliwość wprowadzenia własnych technologii.

Kruszenie odpadów

Po wycięciu wszystkich poszczególnych części wyniku nestingu często pozostaje nieporęczna siatka. Ponieważ jest to duże wyzwanie zarówno dla operatora, jak i automatycznego systemu układania, można je automatycznie rozdzielić na mniejsze części.

Części do zapełniania

Zwiększ stopień wykorzystania materiału poprzez automatyczne wypełnianie wolnych miejsc elementami wypełniającymi. Definiuj tylko poszczególne części, które nie mają minimalnej ilości i określ maksymalną ilość razy, w jakiej dana część może być produkowana.

Optymalizacja dostosowana do potrzeb klienta

Wpłyń na optymalizację: Przy jakim stopniu wykorzystania surowego panelu jesteś zadowolony? Pod jakim kątem mogą być ustawione poszczególne części? Czy należy uwzględnić (jedno- lub dwukierunkowy) kierunek słoi? W którym narożniku należy rozpocząć nesting?


Mosty wjazdów i wyjazdów

W razie potrzeby może być przydatne usunięcie wjazdów i wyjazdów pomiędzy dwoma operacjami.

Modyfikacja wyników nestingu

Istnieje możliwość zmiany wyników nestingu. Poszczególne części mogą być dodawane, usuwane, obracane, odbijane i przenoszone. Oczywiście zawsze brany jest pod uwagę zakres zakłóceń wszystkich zaangażowanych części. Można również dostosować kolejność obróbki.

Maksymalna liczba stosów

Im większa ilość poszczególnych części, tym lepsze wykorzystanie materiału. Zanim stracisz orientację lub będziesz miał zbyt mało miejsca na sortowanie poszczególnych części po nestingu, COBUS Nesting oferuje możliwość ograniczenia maksymalnej liczby zleceń/sztuk do nestingu w tym samym czasie – na przykład, jeśli masz miejsce na sześć wózków do kompletacji przed maszyną, ogranicz liczbę zamówień do optymalizacji w tym samym czasie do sześciu.

Kolejność przetwarzania

Kolejność operacji obróbki można dowolnie konfigurować. Czy najpierw powinny być tworzone operacje obróbki w obrębie pojedynczej części, takie jak wiercenie, rowki i kieszenie, czy też frezowanie poszczególnych części? Po zakończeniu procesu nestingu mają Państwo możliwość dowolnego ustawienia kolejności obróbki.

Ręczna optymalizacja

Oczywiście istnieje możliwość ręcznego nestingu poszczególnych części w panelu zgodnie z Państwa wymaganiami.

Uwzględnienie różnych formatów i odpadów

Jeśli materiały są dostępne w różnych formatach, wybierany jest format (w tym odpady użytkowe) o najlepszym wykorzystaniu materiału. Jeśli obciążenie jest duże, COBUS Nesting oferuje opcję używania przede wszystkim dużych formatów, aby skrócić czas konfiguracji.

Zagnieżdżenie w nieregularnych konturach zewnętrznych / swobodne formy

Proste pozostałości nie zawsze są kwadratowe. Zagnieżdżanie COBUS ma tę zaletę, że obsługuje również zagnieżdżanie w nieregularnych konturach zewnętrznych.


Zoptymalizowane programy CNC

Programy CNC są zoptymalizowane, aby umożliwić Państwu osiągnięcie maksymalnej wydajności w produkcji. Zarówno ścieżki przejść, jak i zmiany narzędzi oraz wejścia i wyjścia są zaprojektowane w najlepszy możliwy sposób.

Generowanie i zarządzanie płytami resztkowymi

W ustawieniach można określić, w zależności od materiału, jak duży musi być odpad, aby można było go wykorzystać do ponownego użycia. Można też zdefiniować, jakie narzędzie, np. jaki frez lub piła, ma być użyte do jego odcięcia. Pozostałość nie musi być prostokątem, może być również w kształcie litery L lub dowolna. Dla każdej części generowana jest unikalna etykieta z kodem kreskowym, aby móc przyporządkować powstałe odpady. Po zakończeniu produkcji materiał jest dostępny w Państwa magazynie płyt surowych i może być wykorzystany do kolejnych zamówień.

Definicja nestingu i profi li CNC

We wszystkich ustawieniach należy uwzględnić zależności od materiału, maszyny i wykorzystania maszyny. Oprócz wyboru właściwego narzędzia i jego szybkości posuwu, odpady użytkowe do ponownego użycia itd. Tworząc profile nestingu i CNC zależne od materiału i zamówienia, zabezpieczasz swoją wiedzę w swoim rozwiązaniu do nestingu i definiujesz bezpieczne ustawienia dla procesu produkcyjnego.

Import i eksport zapasów jako plik CSV

Importuj swój aktualny stan magazynowy do COBUS Nesting komfortowo poprzez plik CSV. Po odjęciu wymaganych surowych płyt, wyprowadzasz ponownie aktualny stan magazynowy jako CSV – szybka i prosta konfiguracja!

Wykorzystanie bazy danych SQL

W każdej chwili w COBUS Nesting dostępne są faktycznie dostępne płyty. Zapewnia to, że płyta zarezerwowana przez nesting nie jest żądana przez żaden inny system. Pozostałe części są zapisywane bezpośrednio do bazy danych i mogą być wydane po fizycznym wykonaniu.

Podłączenie do automatycznego magazynu

Odpowiednie informacje są zestawiane i przekazywane dla wszystkich popularnych automatycznych systemów magazynowych.

Eksport

Programy CNC

Dane wyjściowe obejmują wyniki nestingu, poszczególne części i listy zadań. Dodatkowo dla poszczególnych części mogą być generowane programy CNC, za pomocą których można np. tworzyć poziome operacje obróbcze na kolejnej maszynie.

Raporty

Nie ma żadnych ograniczeń w projektowaniu Twoich raportów. Dysponując odpowiednią wiedzą, można tworzyć własne raporty lub dostosowywać istniejące. Oczywiście chętnie tworzymy również indywidualne raporty według Państwa życzeń. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia zebraliśmy kilka popularnych raportów, które są dostępne bezpośrednio w programie:

– Lista materiałowa

– Wyniki nestingu

– Etykiety

Oprócz generowania arkuszy etykiet w formacie DIN A4 i odpowiednich formatów dla producentów maszyn, informacje mogą być również zapisywane do pliku CSV lub tabeli bazy danych.

COBUS Zarządzanie zleceniami

Ze względu na zmiany cen surowców, coraz ważniejsze staje się pilnowanie kosztów przy produkcji metodą nestingu. W tym celu stworzyliśmy COBUS Zarządzanie zleceniami, za pomocą którego komponenty mogą być optymalizowane między sobą w różnych projektach, aby osiągnąć lepsze wykorzystanie. Za pomocą oprogramowania można śledzić, które komponenty są już w partii, a które są jeszcze otwarte.

Zalety:

– Proste zestawienie partii produkcyjnych

– Wzajemne pozyskiwanie i zamawianie partii produkcyjnych

– Elastyczny import i obróbka (wtyczki)

Drewno klejone warstwowo / Produkcja CLT

Skrót CLT (z ang.: Cross Laminated Timber) oznacza, w dosłownym tłumaczeniu na język polski, drewno klejone warstwowo poprzecznie (krzyżowo). Drewno klejone warstwowo to materiał budowlany przyszłości. Rynek wymaga zmian w procesach produkcyjnych, a więc także w przygotowaniu danych dla maszyny CNC. Aby przetworzyć jak największą liczbę zadań, muszą one zostać udostępnione maszynie w jak najkrótszym czasie. Za pomocą naszego rozwiązania można sterować maszynami CNC wszystkich popularnych producentów maszyn. Produkcja płyt z drewna klejonego poprzecznie odbywa się przy użyciu strategii obróbki, które są specjalnie dostosowane do wielkości płyt. Operacje obróbcze są wykonywane za pomocą programów CNC specyficznych dla danego stanowiska.
· Ustawienie stołów z pinami
· Obliczenie pozycji ssaw i zacisków
· Obliczanie magazynu
· Możliwość ręcznej interwencji
· Obliczenie posuwu na podstawie długości i grubości detalu
· Strategie obróbki zależne od materiału

Stolarka COBUS

Opracowane specjalnie dla przemysłu, nasze rozwiązanie upraszcza korzystanie z maszyn CNC i automatyzuje wszystkie procesy. Skutkuje to wzrostem wydajności pracy. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu obróbki, elementy mogą być odpowiednio ustawione dla maszyny. Ponadto istnieje inteligentna kalkulacja mocowania, która może być również wyposażona w analizę kolizji.
Rozwiązanie dla:
· Ciesielstwa
· Pojedyncze belki
· Konserwatoria
· Import w formacie BTLx
· Automatyczne generowanie obróbki
· Automatyczne obliczanie zacisku lub przyssawki
· Obróbka 5-osiowa
· Symulacja obróbki mechanicznej
· Wykrywanie kolizji