Na co zwrócić uwagę przy automatyzowaniu procesu produkcji?

Na co zwrócić uwagę przy automatyzowaniu procesu produkcji?

Automatyzacja to więcej niż modne hasło, to podejście do produkcji, które może radykalnie zmienić Twój biznes nie do poznania.

Trzeba jednak pamiętać, że rosnący poziom automatyzacji często wymaga dużych zmian w procesach produkcyjnych. Zmiany te, jeśli zostaną wykonane niepoprawnie lub w niewłaściwym czasie, mogą potencjalnie wyhamować rozwój firmy.

Dlatego wprowadzenie firmy i procesów produkcji na wyższy poziom automatyzacji, wymaga przygotowania odpowiedniej strategii. Z dużym wyprzedzeniem należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

Jakie jest podejście do automatyzacji?

Modernizacja całego parku maszyn, w celu wdrożenia automatyzacji, może być kosztowna. Jednak taką zmianę należy potraktować, jako konieczną inwestycję i odpowiedź na zmieniający się rynek.

Nasze działania powinny być zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, a podejście do automatyzacji powinno być bardzo kompleksowe. Pomóc w tym może wyobrażenie sobie w pełni zautomatyzowanego procesu w naszej firmie.

Nakreślenie długoterminowego planu pełnej automatyzacji wymaga dużo pracy i wiąże się z kosztami, dlatego tak ważne jest wcześniejsze planowanie, które pozwoli wyeliminować krytyczne błędy, zmniejszyć wydatki oraz zoptymalizować proces produkcji.

Jaka jest rola pracowników?

Przy wprowadzaniu automatyzacji maszyn produkcyjnych w firmie, nie możemy zapomnieć, jak ważną rolę w całym procesie odgrywają pracownicy. W pierwszej kolejności trzeba odpowiednio przygotować i przeszkolić pracowników w zakresie programowania CNC i g-kodu, zapewniając wystarczającą liczbę w pełni wyszkolonych programistów do obsługi całej linii produkcyjnej.

W pełni zautomatyzowane centrum produkcyjne będzie także wymagać wsparcia specjalistów ds. jakości oraz uzdolnionych projektantów. Wyznaczenie tych ról jasno i z dużym wyprzedzeniem może przygotować Twoją firmę do przekształcenia w pełni zautomatyzowane przedsiębiorstwo.

Czy procesy w Twojej firmie są gotowe do automatyzacji?

Jeśli poszczególne procesy w Twojej firmie są dobrze ugruntowane, automatyzacja je usprawni. Jeśli tak nie jest, wydajność firmy może być niska na długo po wprowadzeniu automatyzacji.

Procesy CNC obejmują między innymi projektowanie produktu, testowanie, programowanie g-kodów, zapewnienie jakości i powtarzalności produkowanych elementów. Należy upewnić się, że Twoje operacje są gotowe do automatyzacji, modernizując i przygotowując sprzęt, szkoląc pracowników, a nawet dokonując fizycznych ulepszeń obiektów.

Czy kontrolujesz swoje środowisko?

Zautomatyzowana produkcja to coś więcej niż tylko umożliwienie maszynie CNC wykonania programu. Wykonywanie wielu operacji na raz, bez uczestnictwa pracowników, umożliwia pracę w godzinach nocnych i bez przerw.

Jednak, żeby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w sterowanych automatycznie maszynach CNC, musimy zwrócić uwagę na otoczenie maszyny, które normalnie kontroluje pracownik obsługi i jest w stanie zareagować na bieżąco, np. na przegrzanie elementu.

Pełna automatyzacja wymaga od maszyn CNC wykonania nie tylko jednej długiej operacji, ale całej serii na jednej lub kilku częściach. Dlatego na każdym etapie planowania procesu produkcyjnego musimy zminimalizować zmiany w otoczeniu, które wymagają kompensacji.

Czy masz niezbędne narzędzia do wprowadzenia pełnej automatyzacji?

Odpowiednie maszyny to tylko część tego, czego potrzebuje firma, żeby przejść na pełną automatyzację. W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna wymaga oprogramowania zdolnego do tworzenia bardzo złożonych programów CNC.

CNC Software posiada w ofercie oprogramowanie CAD/CAM współpracujące z maszynami CNC wielu producentów, które można stosować w różnych branżach, np. przy produkcji mebli, drzwi i okien albo schodów.

Patrząc na wymagania dotyczące w pełni zautomatyzowanej linii maszyn CNC, dostrzega się złożoność takiego systemu. Jednak nie należy obawiać się nowych rozwiązań, ale raczej staranne rozważyć najlepszy czas i sposób na zwiększenie obecnego poziomu automatyzacji w firmie.